Pre odborníkov

1. Akútny bakteriálny zápal prínosových dutín (44 pacientov)

V otvorenej prospektívnej štúdii bolo diagnostikovaných 44 dospelých pacientov s akútnym bakteriálnym zápalom prínosových dutín, liečených len 5 dní pomocou antibiotík a 12 dní pomocou každodenného výplachu nosa. Po 5 dňoch príznaky pacientov ustúpili a po 12 dňoch bola miera vyliečenia 93 %. Autori dospeli k záveru, že časté výplachy nosa môžu skrátiť antibiotickú liečbu, a teda zvýšiť úroveň dodržiavania liečby pacientami a znížiť náklady na lieky a iné typy liečby.[1]

Výsledky:
• častý výplach nosa pri zápaloch prínosových dutín môže skrátiť antibiotickú liečbu = znížiť náklady na liečbu

2. Chronický zápal prínosových dutín u detí vo veku 3–16 rokov (30 pacientov)

Randomizovaná kontrolovaná dvojito zaslepená štúdia zahŕňajúca 30 detí vo veku 3 až 16 rokov (mediánový vek 9,5 roka) s chronickým zápalom prínosových dutín porovnávala použitie hypertonického a izotonického fyziologického roztoku na výplach nosa. U detí s hypertonickým roztokom došlo k zníženiu výskytu kašľa, sekrécie z nosa a postnazálneho kvapkania, kým u detí s izotonickým fyziologickým roztokom sa výrazne znížil výskyt sekrécie z nosa. Výplach bol tiež účinný na prečistenie nosa a odstránenie krúst zvnútra nosa. Autori uvádzajú, že výplach fyziologickým roztokom sa ľahko vykonával, bol dobre tolerovaný a cenovo dostupný.[2]

Výsledky:
• v porovnaní s hypertonickým roztokom fyziologický roztok výrazne tlmil sekréciu z nosa

3. Celoročná alergická nádcha (30 pacientov)

Celoročná alergická nádcha sa zvyčajne lieči antihistaminikami a ak sú príznaky závažné, kortikosteroidmi. Výplach nosa sa odporúča ako doplnková liečba na odplavenie hlienu a dráždivých látok a na zlepšenie prietoku vzduchu cez nos.[3] Kontrolovaná klinická štúdia na 30 pacientoch s celoročnou nádchou porovnávala liečbu zahrievaním nosa s výplachom nosa fyziologickým roztokom. Pacienti, ktorým bol vykonaný výplach nosa, mali nižšiu koncentráciu nosového histamínu (v porovnaní so základnou hodnotou) bezprostredne po liečbe (P < 0,001) a 2, 4 a 6 hodín po liečbe (P < 0,05). Výplach nosa tiež výrazne znížil koncentráciu nosového leukotriénu C4 (zápalového mediátora) 2, 4 a 6 hodín po liečbe. Naopak liečba zahrievaním nosa neviedla k žiadnemu preukázateľnému zníženiu koncentrácie leukotriénu C4 a zníženie koncentrácie histamínu sa neudržalo po 6 hodinách od liečby. Výskumníci dospeli k záveru, že výplach nosa má dlhodobý účinok na tvorbu mediátora, a predstavuje teda účinnú liečbu alergickej nádchy. [4]

Výsledky:
• výplach nosa má dlhodobý účinok na tvorbu zápalového mediátora (znižuje hladinu histamínu) pri alergickej reakcii – predstavuje účinnú liečbu alergickej nádchy

4. Chirurgická liečba nosa (104 pacientov)

Retrospektívna štúdia na 104 pooperačných pacientoch porovnávala vymývanie pomocou vstrekovania tekutiny pod tlakom zo stlačiteľnej umelohmotnej fľaše s čistením pomocou pasívnej pomalej infúzie kvapiek fyziologického roztoku. Počet dní po operácii potrebných na vyliečenie jednotlivých pacientov sa určoval pomocou endoskopie nosa. U pacientov po vybratí nosovej mušle bolo vyliečenie definované ako úplná neprítomnosť krúst v nosových otvoroch. U pacientov s operáciou dutín bolo vyliečenie úplné, keď zaniklo riziko synechie, keď sa vyliečila stredná mušľa alebo keď sa dokázala priechodnosť dutín bez krúst. Výsledky ukázali výrazne kratšiu dobu pooperačného liečenia u pacientov, u ktorých sa použil fyziologický roztok pod tlakom, v porovnaní s pacientmi, ktorí dostávali kvapky (13,9 dňa oproti 18,2 dňa v prípade pacientov po vybratí nosovej mušle [P = 0,05] a 18,9 dňa oproti 36,7 dňa v prípade pacientov s operáciou prínosových dutín [P = 0,0005]). Pacienti s fyziologickým roztokom pod tlakom tiež potrebovali menej návštev na účely následnej zdravotnej starostlivosti ako pacienti s kvapkami (2,06 návštevy oproti 2,84 návštevy [P = 0,008] v prípade vybrania nosovej mušle a 2,44 návštevy oproti 4,23 návštevy P = 0,0005 v prípade operácií prínosových dutín).[5]

Výsledky:
• kratšia doba pooperačnej liečby u pacientov ktorí používali sprej (13,9–18,2 dňa)
• menej opakovaných návštev za účelom lokálneho ošetrenia (2,06 – 2,84 návštev)

  1. Seppey M, Krayenbuhl M. Traitement combiné de la sinusite aiguë avec Rhinomer et Zinat. ORL Highlights 1998;5(4):3–6
  2. Shoseyov D, Bibi H, Shai P, Shoseyov N Shazberg G, Hurvitz H. Treatment with hypertonic saline versus normal saline nasal wash of pediatric chronic sinusitis. J Allergy Clin Immunol 1998;101(5):602–5
  3. Georgitis J. Local hyperthermia and nasal irrigation for periannial allergic rhinitis: effect on symptoms and nasal airflow. Ann Allergy 1993;71(4):385–9
  4. Georgitis J. Local hyperthermia and nasal irrigation for periannial allergic rhinitis: changes in inflammatory mediators. Chest 1994;106(5):1487–92
  5. Krayenbuhl M, Seppey M. Efficacité de Rhinomer Force 3 dans les suites opératoires de la chirurgie endonasale. Rev Med Suisse Romande 1995;115(3):1–4